ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
ไทยแวร์รีวิว
 
ส่งรีวิวเข้าไทยแวร์ดอทคอม (Submit Review to Thaiware.com)
 
 

Recommended for you

รีวิว Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

เมื่อ :
ผู้เข้าชม : 2,082
เขียนโดย :
Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย
0 %E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7+Smile+Hub+Application+%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
A- A+

“สุขภาพจิต” หรือสภาวะทางจิตใจเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับทุกด้านในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะด้านความสัมพันธ์ การงาน ครอบครัว การเงิน สภาพร่างกาย ฯลฯ ซึ่งเราเชื่อว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีก็จะส่งผลดีต่อด้านต่างๆ เหล่านั้นด้วย เราเลยขอแนะนำแอป Smilehub ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของคุณ อยากให้ทุกคนมีความสุขสดใสไปด้วยกัน

สไลด์รูปภาพ

 Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกายSmile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

Smile Hub คือ แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงแบบประเมินทางสุขภาพจิตที่สามารถทำและประเมินผลได้ออนไลน์ มีคำแนะนำจากบุคลากรที่มีความรู้ทางสุขภาพจิตที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ทันท่วงที และตรงต่อรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัย ความรู้และคำแนะนำตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจเพื่อนำไปใช้ในการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาอารมณ์ ความคิด สุขภาพจิตของตนและคนใกล้ชิด ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ถูกต้อง โดยเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ส่งผลถึงสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถดูแล แก้ไขและป้องกันไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกด้านลบนั้นลุกลามจนส่งผลเสีย ด้วยการใส่ใจตรวจสอบอารมณ์ตนเอง และปฎิบัติตนในวิถีทางของการส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

Smile Hub แบ่งแบบประเมินออกเป็น 4 กลุ่มวัย ได้แก่

  1. เด็กแรกเกิด-11 ปี
  2. วัยรุ่น 12-17 ปี
  3. วัยทำงาน 18-60 ปี
  4. คนสูงวัย 60 ปีขึ้นไป

โดยในแต่ละกลุ่มวัยมีแบบประเมินที่ต่างกันออกไป

สไลด์รูปภาพ

 Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกายSmile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกายSmile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกายSmile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

กลุ่มวัยเด็กแรกเกิด-11 ปี จะมีประเมิน EQ ทั้งหมด 2 แบบประเมิน โดยแบ่งเป็น EQ เด็ก 3-5 ปี และ EQ 6-11 ปี ซึ่งในแต่ละแบบประเมินจะมีทั้งหมด 15 ข้อ และยังสามารถให้มีเสียงพูดได้อีกด้วย เมื่อทำแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วสามารถที่จะแปลผลแบบประเมินได้ด้วยตนเองได้ทันทีโดยการกดปุ่ม "แปลผลแบบประเมิน" หลังจากนั้นจะพบกับวีดีโอการแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต และสามารถที่จะแชร์ ไปยัง Facebook ได้อีกด้วย

วัยรุ่น 12-17 ปี จะมีแบบประเมินทั้งหมด 2 แบบประเมิน ได้แก่ EQ วัยรุ่น 12-17 ปี และ แบบคัดกรองการฆ่าตัวตาย สามารถให้มีเสียงพูดได้อีกด้วย เมื่อทำแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วสามารถที่จะแปลผลแบบประเมินได้ด้วยต้นเองได้ทันทีโดยการกดปุ่ม "แปลผลแบบประเมิน" หลังจากนั้นจะพบกับวีดีโอการแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต และสามารถที่จะแชร์ ไปยัง Facebook ได้อีกด้วย

สไลด์รูปภาพ

 Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกายSmile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

วัยทำงาน 18-60 ปี จะมีแบบประเมินทั้งหมด 4 แบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง, แบบคัดกรองการฆ่าตัวตาย, แบบประเมิน EQ ของผู้ใหญ่ และดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย สามารถให้มีเสียงพูดได้อีกด้วย เมื่อทำแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วสามารถที่จะแปลผลแบบประเมินได้ด้วยต้นเองได้ทันทีโดยการกดปุ่ม "แปลผลแบบประเมิน" หลังจากนั้นจะพบกับวีดีโอการแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต และสามารถที่จะแชร์ ไปยัง Facebook ได้อีกด้วย

Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

คนสูงวัย 60 ปีขึ้นไป จะมีแบบประเมินทั้งหมด 2 แบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น และ แบบคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สามารถให้มีเสียงพูดได้อีกด้วย เมื่อทำแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้วสามารถที่จะแปลผลแบบประเมินได้ด้วยต้นเองได้ทันทีโดยการกดปุ่ม "แปลผลแบบประเมิน" หลังจากนั้นจะพบกับวีดีโอการแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต และสามารถที่จะแชร์ ไปยัง Facebook ได้อีกด้วย

และนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้จากไอคอนรูปหลอดไฟในหน้าแรก และสามารถโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ จากเมนูสายด่วนสุขภาพจิต ได้ทันที (จากไอคอนรูปหลอดไฟ) 

Smile Hub Application ดีต่อใจ เหมือนมีหมอสุขภาพจิตอยู่ข้างกาย

ไอคอนรูปใบไม้ (ในหน้าแรก) สามารถเขย่า ดวงความสุขได้และสามารถแชร์ผ่าน Facebook ได้อีกด้วย นอกจากนี้แอป Smile Hub ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ เพิ่มเสียงพูด

ดาวน์โหลด

คลิกที่ปุ่มด้านบน เพื่อดาวน์โหลดแอป Smile Hub ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ Android และ IOS
#Smilehub


 
0 %E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7+Smile+Hub+Application+%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ »
เขียนโดย
    สมาชิก
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม          
 
 
 

รีวิวที่เกี่ยวข้อง 

Recommended for you

 

แสดงความคิดเห็น

 

แผนผังเว็บไซต์ (XML Sitemap)
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996